بلورها و مغناطيس‌ها يك ميدان انرژي دارند

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا